Romski kulutrni centar PDF Štampa El. pošta

Udruženje građana Romski kulutrni centar je asocijacija intelektulaca romske i neromske nacionalnosti, osnovana kao nestranačko i neprofitno udruženje građana čiji je osnovni cilj kulturna afirmacija Roma. Od 1998. godine, Dragan Ristić je direktor Romskog kulturnog centra Beograd.

Aktivnosti:

Organizovanje naučnih i stručnih skupova, pokretanje listova, Časopisa, radio i TV, organizovanje pozorišnih predstava, osnivanje izdavačkih organizacija, osnivanje muzeja romske kulture, osnivanje humanitarnog fonda, saradnja sa domaćim i stranim organizacijama.

Realizovani projekti:

  • Ekspertski okrugli sto: Očuvanje i razvoj romske kulture u Srbiji (ECPD)
  • Radionica vizuelnih umetnosti za romsku decu, u Beogradskom kulturnom centru GO Stari Grad
  • Produkcija i organizacija izložbe Romi u Beogradu od početka 20. veka do danas, u Sinema Rex-u u Beogradu
  • Bahanalije , pozorišni komad, u Centru za kulturnu dekontaminaciju
  • Circusiada, drama za decu koju je napisao Jovan Nikolić i režirao Ljubiša Matić; premijera je izvedena u Beogradu a kasnije i u nekoliko gradova u Srbiji
  • Drama Sasa pe jekh ivend (Bilo jednom jedne zime); premijera je bila u Sinema Rex, a izvedena je u 10 gradova u Srbiji
 
Kal--1 Kal--2 Kal--1