Home icon Naslovna»Mediji»Obaveštenja za medije»Kampanja za afirmaciju Roma

Kampanja za afirmaciju Roma PDF Štampa El. pošta

"DA LI ZNAŠ KO SAM JA?"

 

Saopštenje za medije

Poštovani,

Povodom početka kampanje za afirmaciju Roma pod nazivom Da li znaš ko sam ja?, grupa KAL, MTV, OSI Budimpešta, Svetska banka i Centar za afirmaciju kulture Roma Vas pozivaju na konferenciju za štampu koja će biti održana u Ustanovi kulture Vuk Karadžić, Ul. Bulevar Kralja Aleksandra br. 77, 13. septembra 2011. godine, sa početkom u 11:00h.

Na konferenciji će premijerno biti prikazan video spot grupe KAL, koji promoviše  toleranciju i prikazuje istorijski put Roma od Indije do Srbije, kao i džingl kampanje u kome su predstavljeni mladi i obrazovani Romi, uspešni u svojim zanimanjima.

Cilj kampanje je da neromska populacija upozna romsku kulturu i da na taj način promoviše toleranciju na ovim prostorima.

Globalne MTV kampanje poput: MTV EXIT, koja za cilj ima borbu protiv trgovine ljudima; MTV Staying Alive, kampanje koja podiže svest o prevenciji HIV-a i MTV Switch kampanje, koja se fokusira na aktiviranje po pitanju globalnog zagrevanja – samo su dale odgovarajuću podlogu za lokalizovane društveno-odgovorne kampanje koje je regionalni MTV pokrenuo.

Jedan od takvih projekata je MTV B GOOD, koji za cilj ima povezivanje civilnog društva sa humanitarnim organizacijama u Srbiji, putem upotrebe društvenih mreža kao što su Facebook i Twitter.

Budući da je MTV globalna muzička institucija koja inspiriše mlade ljude da budu aktivno uključeni u probleme svoje društvene zajednice, podrška kampanji Da li znaš ko sam ja? nedvosmisleno je bila logičan korak u sprovođenju misije kojom MTV menja svet oko sebe, na bolje.

Grupa KAL je urbani romski bend iz predgrađa Beograda. Zapadni kritičari njihov muzički stil nazivaju Rock'n'Roma. Od 2006. godine, kada su započeli karijeru, pa do danas, u inostranstvu su odsvirali preko 400 koncerata. Svirali su na festivalima poput Roskilde-a u Danskoj, Fuzion Festivala u Berlinu, Pepsi Sziget Festivala u Budimpeštipa i domaćeg EXIT-a.

Prisutnima na konferenciji će se obratiti:

  • Rajko Đurić, akademik
  • Dragan Ristić, vodja grupe KAL
  • Dragoljub Acković, podpredsednik Svetske organizacije Roma
  • Rada Djurić, novinar RTS
  • Zoran Kesić, voditelj TV Prva

Događaju će prisustvovati i brojne javne ličnosti koji su podržale kampanju, a po završetku konferencije biće organizovan koktel.

Preuzmite saopštenje (pdf)

Preuzmite pozivnicu (pdf)


 

Paćivalen,

Kotar anglalipe kampanja vaš afirmacia Romengi telo anav “Džanes ko sem me?”, grupa KAL, MTV, Fondi vaš putardo amalipe Budimpešta, Lumiaki banka thaj Centri vaš afirmacia Romengi, akharena Tumen ani konferencia vaš stampa savi ka adikarolpe ani Institucia kulturaki “Vuk Karadžić”,, drom Kralja Aleksandra gendo 77, 13. septembarea 2011., ano 11.00 sahatja.

Ani konferencia premierno ka ovol sikavdo video spoti grupako KAL, savo kerela promocia toleranciaki thaj sikavela istoriako drom e Romengo e Indijata dži Srbia, sar ini džingl kampanjako ano savo prezentuime terne edukuime Roma, suksesune ano pere bukja.

Reso kampanjako sito e naromani populacia te pindžarolpe e romana kultura thaj ano odola forme te kerol promocia toleranciaki ano akala thana.

Globalno MTV kampanje sar so siton: MTV EXIT, savi siola vaš reso maribe opipe marketi e manušenca; MTV Staying Alive, kampanja savi vazdela džanibe kotar prevencia HIV thaj MTV Switch kampanja, savi sitoj vaš aktivno te ovol pučipe vaš globalno takaribe – dende numa misal vaš lokalizuime amalipaske – djevapibaske kampanje save regionalno MTV legargja.

Jekh e adjahar projektenda MTV B GOOD, savo vaš reso siole phanibe civilno amalipe e humanitarno organizacienca ani Srbia, istemalkeriba amalipasko khedipe sar so siton Facebook thaj Twitter. 

Ini kaj MTV sitoj globalno muzikaki institucia savi dela inspiracia e terne dženenge te oven aktivno ano problemia para khupatnake, devibe dumo e kampanjake «Dženes ko sem me?» bidujgndipa sine logično badžako ano realizuibe misia sava MTV prminela lumia ano pošukar.

Grupa KAL, sito urbano romani grupa kotar pašipe e Beogradesko. Rjaćutne rigake kritičargja olengo muzikako stili anavena rock'n'roma. E 2006. beršeta, kana lele karijera, dži avdive ano avrune phuvja bašalde prekal 400 koncertja. Bašalde ano festivalia sar so sito Roskilde ani Danska, Fuzion Festival ano Berlini, Pepsi Sziget Festivali ani Budimpešta thaj kherutno EXIT.

E khedime dženenca ani konferencia ka vakaren:

  • Akademik  Rajko Đurić
  • Dragan Ristić, legardutno gupako KAL
  • Dragoljub Acković, teloprezidento Lumiaka organizaciako e Romengo
  • Rada Djurić, žurnalisti RTS 
  • Zoran Kesić, legardutno TV Prva

Ano khedipe ka oven ini gendoske publikake persone save dende dumo kampanjake, a ano agorisibe e konferenciako ka ovol organizuimo kokteli.

 
Kal--1 Kal--2 Kal--1