Home icon Naslovna»Manifest

Manifest PDF Štampa El. pošta

Da li znaš ko sam ja? 

Živimo u vremenu ubrzanog civilizacijskog progresa kada je tehnika toliko uznapredovala da je, verujem, pitanje dana kada će neko izumeti mašinu kojom se čitaju tuđe misli i kada će ljudi proniknuti u najdublje hodnike ljudske duše. Verujem da će jednom ljudski um uspeti da zaustavi planetu.

Projekat ujedinjene Evrope je već ozbiljno uznapredovao. Kažu da će tamo svi biti jednaki da će se poštovati ljudska prava i da neće biti važno kakva ti je boja kože, kojoj konfesiji pripadaš.

Pre neki dan otvorio sam novine i pročitao da su neki ljudi negde u Češkoj u jednom selu napravili zid visok šest metara kako bi se odvojili i fizički od svojih suseda romske nacionalnosti. Pomislih kakav paradoks! Je li to ona ista zemlja u kojoj je student Jan Palah spalio sam sebe u ime slobode, demokratije? Mislim: je li ovaj svet lukavo i vešto podmenut video spot događaja koji su se već  davno desili? Je li ova ujedinjena Evropa religija za 21 vek? Ko to maltretira, spaljuje kuće i ubija ljude samo zbog toga što su Romi? Da sam profesor  podelio bih hiljade i hiljade jedinica iz vladanja ovima što ih roditelji nisu ništa naučili i što nisu položili diplomski ispit za čoveka.

Da li znaš ko sam ja? 

Rom sam! 

Krenuo sam iz Indije pre osam vekova na ekskurziju sa koje se nikada nisam vratio. Na tom putu  izgubio sam sve i takav dođoh do vas. Jedino što mi je ostalo je čista duša prepuna ljubavi! Nikada nisam podigao oružje da bih odbranio sopstvene interese i sopstvenu slobodu. Igram pored vatre ne samo zbog toga što mi je lepo nego da bi se ugrejao. Na svom putu sreo sam velike ljude poput  Lorke, Servantesa, Lista, Getea, Grasa i svi su oni pisali o meni i tako zadužili evropsku i svetsku kulturu. Najveći sam Evropljanin od svih Evropljana. Sve ono što vi sada učite ja sam odavno naučio. Dok vi o meni ne znate ništa ja o vama znam sve!

Dragi prijatelji vreme je za buđenje. Živimo pored vas stotinama godina, komšije smo a toliko malo nas poznajete. Znate li da su Django Rajnhart, Jul Briner, Čarli Čaplin, Hoakin Kortes  poreklom bili Romi? Znate li da među nama ima inžinjera, doktora, glumaca, pravnika?

Vreme je da prestanemo sa predrasudama i stereotipima o širokim osmesima i zlatnim zubima. Hajde da zajedno gradimo budućnost u kojoj smo svi jednaki. Moja generacija je spremna. Ne gledajte me samo kao muzičara! Gitara je moja zastava a pesmama vam poručujem ono što niste želeli da čujete.

Verujem da će jednoga dana ljudski um uspeti da zaustavi planetu. Verujem da će ljudski um izmisliti gumicu kojom ćemo izbrisati svu mržnju sa ove planete i da će ostati samo ljubav .

Ako ne bude tako ja sa ove zaustavljene planete silazim pa ćemo se videti drugom prilikom.

Autor teksta: Dragan Ristić - Kal

Manifest (pdf)


 

Džanes ko sem me?

Djivdina ano vakti sigutne civilizaciake sigipasko kana e tehnika but geli angle, adjahar angle kaj paćava, sito numa pučipe e divesko kana ka kerolpe disavi mašina sava ka dikhenpe averenge gndipe thaj kana o džene ka khuven ano majhor manušikane odjesko garavibe. Paćava kaj jekh drom manušikano gndipe ka ovol ole suksesi te ačhavol e planeta.

Projekti khedutna Evropako seriozno gelo angle. Vakarena kaj odote savore ka ova jekha jekh kaj ka paćanpe manušikane hakaja thaj kaj na ka dikholpe savi morti siolen manuša, sava konfesiake siton.

Anglo disavo dive kana putargum žurnali ginavgum kaj disave džene ano disavo Čehiako gav kerde duvari učo šov metaria vaš te ulavenpe e pere pašutne dizutnenda save siton romane nacionalnosti. Vakargum peske savo paradoksi! Sitoj mi odoja jekha jekh phuv ano savo jekh studenti Jan Palah thargja kokoro peste ano anav e tromalipasko, demokratiako? Gnidinava: kergja mi akaja lumia dujgndipa video spoti e situaciengo save sine? Sitoj mi akaja khedutni Evropa religia vaš 21 šelberšipe? Ko odova kerela pedozoralipe, tharela khera thaj mudarela dženen numa odoleske so siton roma? Te ovava profesori ulavava sine milje thaj milje majtelune note e paćavibaske odolenge so olenge dada/daja na sikavde olen sar te paćaven manušikanibe.

Džanes mi ko sem me?

Rom sem!

Alum kotar Indija anglo ohto šelberšipe ani ekskurzija kotar khonik na inargumpe veke. Ano odova drom našalgum sa thaj adjahar alum dži tumen. Numa so ačhilo mange sito šužo odji pherdo kamibe!

Khonik na vazdingum banduko te arakhav mere interesja thaj moro tromalipe. Khelava paše jag na numa odoleske so odova šukar sito mange već odoleske so mangava te takovav. Ano moro drom dikhlum bare džen sar so siton lorka, Servantes, List, Gete, Gras thaj savore on hraminde vaš me thaj adjahar barjarde evropaki thaj lumiaki kultura. Majbaro sim Evropljani e sa Evropljanenda. Sa odova so tumen akana sikljona me već sikljiljum. Dži kaj tumen kotar me khonik na džanena, me vaš tumen džanava sa!

Šukar amalalen vakti sito te kera uštiben. Djivdina paše tumen šelutne beršenca, kojšije sijam, a adjahar hari pindžareape. Džanena mi kaj o Django Rajnhart, Jul Briner, Čarli Čaplin, Hoakin Kortes sine Roma? Džanena mi kaj maškar amen si inžinjeria, doktoria, artististja, juridistja?

Vakti sito te ačhova e stereotipenca kana vakara kotar hasabe e somnakane dandenca.

Ajde khupatne te kera avutniep ano savo ka ova savore jekha jekh. Mi generacia sitoj gatisardi.  Ma dikheni mande numa sar muzičari! Gitari sitoj moro flago e giljenca vakarava tumeng odova so na kamljen te ašunen. 

Paćava kaj jekh dive manušikani godi ka ačhavol planeta. Paćava kaj manušikani godi ka kerol diso so ka kosol sa bijekhipe kotar akaja planeta thja kaj ka ačhol numa kamibe.

Te sine kaj na ovela adjahar me kotar akaja ačhavdi planeta ka fuljav thaj kaj dikhaape aver dromea.

Autori tekstesko: Dragan Ristić - Kal

Manifest (pdf)

 
Kal--1 Kal--2 Kal--1