Home icon Naslovna»Kampanja»Da li znaš ko sam ja?

Da li znaš ko sam ja? PDF Štampa El. pošta

Kampanja za afirmaciju Roma  

kal

Kratak rezime kampanje:  

Aktivnosti ovog projekta su delovi šire antidiskriminacione kampanje koju romski bend KAL nastoji da sprovede u Srbiji  u saradnji sa MTV Srbija.

Kampanja uključuje organizaciju koncerta u Beogradu, produkciju pesme kampanje, muzičkog video spota, džingla i audio klipa, kao i Intrnet prezentaciju kampanje.

Kampanja je objavljena 16. Oktobra 2010. godine, na međunarodni Dan tolerancije, kada smo u saradnji sa beogradskom opštinom Stari  Grad organizovali multimedijalni događaj na beogradskom Trgu Republike i u kulturnoj ustanovi Parobord.

Naša ideja predstavlja pokušaj da se ospore i spreče predrasude putem edukacije i predstavljanjem pozitivnih primera. Iz tog razloga, romski bend KAL je udružio snage sa MTV-om, kao vodećim svetskim muzičkim kanalom u širenju pozitivne poruke najboljim mogućim oruđem – muzikom.

Ciljne grupe:

Ciljnu grupu ove kampanje uglavnom će predstavljati  mladi, koji i jesu ciljna publika MTV-a, ali ne samo ta populacija. Želimo da počnemo sa ovom starosnom grupom (srednjoškolci i studenti) jer su mladi ljudi investicija za budućnost, oni će biti donosioci sutrašnjih odluka i lideri društva jednoga dana. Drugi razlog zbog koga želimo da se obratimo ovoj starosnoj grupi je taj što su u ovom uzrastu najranjiviji i najizloženiji uticajima brojnih društvenih grupa iz svog okruženja pa samim tim lako podložni praćenju pogrešnih ideja jer im to nalaže trend.

Želimo da se obratimo ovoj grupi njihovim sopstvenim rečima i jedinstvenim sredstvima komunikacije, da bi izbegli faktor propovedanja koji bi h odmah odbio, i na taj način predstavimo članove romske zajednice u drugačijem svetlu.

Takođe planiramo da dopremo do starijih članova društva, koji takođe cene muziku i uživaju u njoj, i kroz nju i njenim univerzalnim jezikom im pomognemo da razumeju probleme romske manjine.

Korist od ove akcije, na duže staze, bi trebalo da ima celo romsko društvo.

Projektni menadžment i osoblje:

U implementaciji projekta učestvuju Centar za afirmaciju kulture Roma u saradnji sa OSI (Open Society Institute) iz Budimpešte, Ministarstvom za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije, MTV Srbija i bend Kal.

Predstavnik Centra za afirmaciju kulture Roma u projektnom timu je Sreten Jovanović, direktor Centra.

MTV Srbija emituje svoj program u 6 zemalja koje učestvuju u Dekadi inkluzije Roma: Albanija, Bosna I Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska , Makedonija, Slovenija i Srbija. MTV ima iskustva u promovisanju aktivnosti za podizanje svesti kod mlađe populacije, a jedna od aktivnosti će biti postizanje veće društvene vidljivosti  mladih i uspešnih Roma, posebno romskih žena među njima. Predstavnik MTV Srbije u projektnom timu je Ninoslav Jovanović, šef Odseka.

Bend KAL, sa svojim vođom Draganom Ristićem, predstavljaju najbolji primer uspešnih članova romske manjine, ne samo kao umetnici koji su postigli da specifičan miks Rock'n'Roma postane prepoznatljiv u Srbiji i regionu, već i širom sveta.

Bend KAL je pripremio pesmu za ovu kampanju i jedan je od njenih promotera. MTV i bend Kal će producirati muzički video kao i audio i video klipove. Koncert će se organizovati u saradnji sa Ustanovom kulture Vuk Karadžić, 27, septembra 2011. godine u Beogradu.


 
Kal--1 Kal--2 Kal--1